JAK  TO  VLASTNĚ  FUNGUJE

 

Naše tělo je vynikající počítač. Všechno si pamatuje, i když na vědomé úrovni o tom nevíme. Proč? Naše tělo vlastní speciální zařízení, které nás chrání před námi samými. A tímto zařízením je náš mozek. Náš mozek má spousty šuplíků. Některé jsme dlouho neotevřeli a některé používáme každý den. Stejně jako my tohle děláme v našem bytě. Naše hubnutí začíná tedy v hlavě, v mozku. V našem mozku jsou uloženy různé zážitky, které jsou propojeny s emocemi a tyto emoce v nás vyvolávají různé akce. 

 

Úkolem celého programu "Hubneme Hlavou" je vytahovat šuplík po šuplíku v našem mozku a provézt generální úklid tohoto někdy už dávno zapomenutého místa. Někdy je to až detektivní činnost, ale my musíme pátrat dál, abychom našli to místo, kde je chybný kód a nahradili jej novým pro zdraví prospěšným kódem. Celý cyklus "Hubneme hlavou" je založen na přeprogramování starých nefunkčních vzorců a tím se vyhneme starému známému jojoefektu.

 

Tento odstavec je pro Vaše rozhodnutí velmi klíčový. Teď Vám řeknu něco, co mnohé z Vás opravdu rozzlobí, rozesměje nebo vytvoří jinou reakci. Zkrátka tato věta Vás nenechá v klidu a tím poznáte, že tento program je připraven právě pro Vás.

 

Základem Vaší nadváhy je

1. Syndrom "nemilovaného dítěte získaný v dětství 

Dítě chce být milované, hýčkané, hlazené, obletované, dítě je středem Vesmíru i rodiny, a pak se stane něco, co mu vezme tuto iluzi a shodí ho až na dno propasti. Když v hlubinné terapii narazíme na tento problém, pláčeme. Jsou to silné zážitky, o kterým dnes na vědomé úrovni nevíme. Někdy to nejde zastavit. Je třeba se podívat do situace, která nastala, pochopit ji a vidět za ní více, než svůj smutek. Je třeba vidět s větším nadhledem okolnosti, které se staly, ke kterým došlo. Potom teprve je možné pochopení celé situace a dále vyléčení tohoto problému. Tato rána z dětství přinesla do našeho života novou věc a tou je:

2. Hledání nejlepšího kamaráda svého života 

Tato rána z dětství přinesla nový návyk do našeho života. Začali jsme hledat v jídle útěchu. Jídlo se od té doby stalo našim nejlepším kamarádem. Čím hladší jídlo je, tím více jsme pohlazeni. Čím křupavější jídlo je, tím více "vybijeme" agresi. A tak bych mohla pokračovat donekonečna. Jaký je vztah s tímto báječným kamarádem? Co přinese toto přátelství?

 3. Toto přátelství přináší jediné a tím je zvýšení naší váhy

Při zvýšeném příjmu dochází k jedinému a tím je zvýšení váhy. Naše váha se zvyšovala, někdy rychleji a někdy pomaleji, v závislosti na tom, jak jsme si připadali v jakém životním období milovaní. Ne nadarmo při zamilování klesá váha a při starostech váha stoupá. Při starostech opět hledáme kamaráda, který nám porozumí. A jak už to máme v mozku zakódované, najdeme ho v jídle. O čem to vlastně svědčí?

4. Nevážíme si sami sebe

A dál plynou roky a my vystudujeme a jdeme do života, plodíme a rodíme děti, děláme hnízdo pro svá nová ptáčata, ve všem jsme nejlepší nebo skoro nejlepší, všem pomáháme, všichni se na nás můžou spolehnout, všem kdykoliv poradíme a pomůžeme, když někdo zvedne telefon a zavolá Vám, máme pro ně vždy slova pochopení, útěchy a řešení situace. Ale co je za tím vším schované? Nevážíme si sami sebe. Doslova si přidáváme váhu, abychom si sami sebe dostatečně vážili. Tady už nejde o ostatní, o druhé, tady jde o nás. Všichni ostatní nás milují a jsou s námi velmi šťastní, ale my si myslíme, že tomu tak není. Proč? Protože nemilujeme sami sebe. Známé pravidla říká:  "Podle sebe soudím Tebe". A pak se nám bortí přátelství, partnerství a manželství, protože si myslíme, že ten druhý nás nemá rád nebo si nás neváží. Co k tomu dodat?

5. Jaký je výsledek celého tohoto procesu?

Jediným společným jmenovatelem těchto lidí je, že hodně pracují a stávají se z nich kamarádi, na které se dá VŽDY spolehnout. Znáte je. Máte jich spousty kolem sebe. Vždy hodně pracují, ale i přesto si pro Vás najdou milé slovo. Spolehliví, milí, příjemní, naslouchající, ano, takoví jsme my s nadváhou. Máme rádi všechny lidi kolem sebe, ale má to jeden háček. Zapomněli jsme v proudu času na sebe.

 

Je třeba se vrátit zpět na začátek celého zacykleného procesu, rozklíčit problém, pochopit ho, poděkovat mu a jít dál. Jít dál s novými návyky, s novým pochopením a náhledem na celou "starou" situaci, s novými emočními vazbami, které upraví stravovací, pohybové a emoční návyky. A celý nový cyklu, ke kterému se postupně budeme přibližovat je tento:

1. Milovat sám sebe

2. Najít si nejlepšího přítele (zatím více neprozradím)

3. Najít díky tomuto přátelství v sobě odvážného, kreativního a úspěšného člověka

4. Tím si začneme vážit sami sebe bez přidaného hodnoty zvětšeného těla

5. Úplně nové pojetí ve svém mozku celého života a pohledu na něj (budete překvapeni)