VÝŽIVA PRO MALÉ I VELKÉ

16.03.2015 10:15

JE TŘEBA BÝT PLNĚ VYŽIVOVÁN ANEB JAK NAKOJIT DOSPĚLÉHO 

Pokud je člověk nespokojený, měl by se zamyslet nad tím, tak plyne jeho život. Vlastně už to slovo nám mnohé říká. Nespo- kojený. Kojený, tedy živ z něčeho. Dítě je kojeno mlékem a roste díky lásce. Dospělí je kojen prací, přáteli a rodinou, dále sportem a koníčky.

Je třeba najít odvětví, které nám nedodává "vyživující mléko" nebo nám ještě více ubírá už z toho mála, které máme. Něco nás živí a my to vlastně nechceme. Dokonce nám to může ubližovat, a proto jsme nespo-kojeni.

Jakmile člověk začne na sobě pracovat, zjistí, že když jednou najde klíč, už ho může aplikovat v jakékoliv oblasti a vždy problém otevře a vyřeší. To bych přála i Vám. Je vždy mnoho cest a jen ta jedna není výživná, plně kojící. Ty ostatní jsou posety manou lásky a hojnosti. Vím, že ji najdete.