VYPNI TELEVIZI A ZAPNI VLASTNÍ BEDNU

13.01.2017 11:05

Z VAŠICH DOPISŮ

DOTAZ

Danielko, vše je krásné, co píšeš na př. "Náš bližní není jenom náš soused, je to každý kámen, rostlina, zvíře, člověk a Bůh. Jsme jedno a totéž, oddělení a přesto v Jednotě. Miluj vše kolem sebe, otevři své srdce Člověče a staň se Tvořitelem, naplň to, proč jsi přišel...",
ale současná realita světa - imigrace islámského původu, potlačuje a zabíjí všechno kolem sebe co není islámské...
Jak mohu milovat bližního, který se sem dostal násilím, za účelem uchvácení naší země, s povinností  si nás zotročit nebo pozabíjet, aby byli páni naší krajiny a naší země. To vidíme ve Francii i ve Velké Británii, kde starostou města je už muslim. Ne jinak na tom jsou kdysi otevření Švédové, Nizozemci a Finové.  Jak milovat svého bližního islamistu, který tu čeká na vyšší rozkaz z centra, kdy vytáhne velký nůž a začne nás a naše děti zabíjet. To snad ani láska Boží po nás nepožaduje. a jak se pak vyrovnat    s rozdáváním lásky všem kolem, to je hádanka o vlastní přežití.
Všichni islamisté nepreferují život svůj, ani nikoho jiného, když jej nastaví na zabití nevěrce nebo kteréhokoliv příslušníka jiného náboženství. Je přesvědčen, že udělal správně a očekává, že jej Aláh za to odmění.
Tady se setkáváme s negativním účinkem za naši štědrost, že jsme je z křesťanské lásky přijali, živíme je a oni za to budou našimi budoucími řezníky.
Tady křesťanská láska nejde dohromady s  jejich učením a mentalitou. Rozmnožují se jak králíci, svoje děti vychovávají v nenávisti, aby v nás viděli svého nepřítele, kterého je třeba se zbavit. A tak se také chovají.
Jak se podle tebe zachovat v této chvíli, když je naše křesťanská láska a důvěřivost degradována na otroctví nebo smrt?


ODPOVĚĎ

děkuji za nádhernou otázku, která je na samém konci psaní. Začnu tedy koncem a to odpovědí.

Jak se tedy v této chvíli zachovat? Moje odpověď zní: Vypnout televizi a začít na sobě pracovat.

Proč? Protože pakliže mne přitahuje násilí a zvedá ve mně emoční vlnu, potom i já mám v sobě násilí, faleš, nenávist nebo cokoliv jiného, co můžeme přiřknout temné straně. Moje okolí mi to připomíná a já reaguji zvednutou emoční hladinou.


Zkuste si vyzkoušet pokus sami na sobě jen jeden měsíc:

- vydržet se nedívat na zprávy

- vůbec nezapínat televizi ani rádio

- přestat sledovat politickou hru, ekonomickou a celosvětovou hru Bytostí, které se živí strachem a dalšími projevy strachu v našich emocích, což je i obava, pocit viny, hněvy, kritiky... zajímá je jenom jejich Žrádlo a ne člověk nebo podstata světa

- začněte se každý den modlit ke svému Otci Vaší vlastní modlitbou, vše, co mu chcete sdělit, mu sdělte

- začněte každý den poslouchat své nitro, to je meditace, těsně za prostorem našeho srdce je sídlo naší duše, která zná všechny odpovědi a časem, až uvidí, že myslíte vážně svou změnu na sobě, tak ji uslyšíte

- začněte pracovat se Světlem a to tím způsobem, že si ve svých představách nejdříve ochráníte Váš domov a to denně ráno i večer si představte, jak Váš dům je chráněn Světlem a zakryt kupolí, která ho chrání

- po několika měsících si představujte, jak tato kupole se rozrůstá a brzy bude chránit celé město

- po několika týdnech ucítíte, že z Vás něco opadlo. Budete se cítit lehčí a šťastnější. Každý, kdo toto dokázal, vyhrál sám nad sebou a navíc pomohl Matce Zemi. Proč je lehčí? Z každého, kdo vydrží, opadne strach a tím od něj odejde několik tmavých bytostí, které se u něj měly dobře. A člověku se uleví.


V naší republice je mnoho lidí, kteří pracují se Světlem a ochraňují denně naši vlast, náš národ, naše duchovní poklady. Česká republika je velmi čistým bodem Celoplanetární soustavy a mnoho Nanebevzatých Mistrů podporuje právě tyto lidi a dává jim informace. Umíme se najít srdcem a proto bezpečně vím, kolik nás tu je.


Co z toho vyplývá?

Pravidlo Transformace vědomí každého člověka vyplývá z faktu, že posiluji to, co chci, aby rostlo.

Ano, je za tím velká práce s myšlenkami, jejich tvorbou a uhlídání si myšlenek, ale je to jediná cesta, jak posílit Světlo a neposilovat Temnotu. Je potřeba si uvědomit, že tohle je Velká Hra, kdy pouze jde o mysl a nyní skládáme maturitní zkoušku z toho, co už umíme, nebo ještě ne. Jedině, jak můžeme pomoci zabránit vstupu, je ochránit mentální formou naši zem, náš národ. Protože pracují i s progresí (vidno do budoucna), vím, že Česká republika je již natolik silná, že dokáže svou zemi ochránit.

Kdyby si každý občan naší republiky toto uvědomil, nebo alespoň polovina z nich (některé ještě necháme hrát si jejich hry na bankéře, ekonomy, politiky, manažery a jiné "posty", kde je vedou pouze tmavé bytosti, které potřebují žrádlo), ale kdyby si jen polovina našeho národa uvědomila, co je za tím vším, naše světelná ochrana by se rozšířila dále po Evropě. Taková síla to je a Ti, kteří tu vpluli pozváni ač ne občany, by se pomalu přesouvali více na sever a západ a jak už víme, jistá místa budou brzy ze země Matkou Země "setřesena".

Velkou chybou každého jedince je našeptávaná myšlenka od tmavých bytostí, která zní: "co ty jeden v tak velkém prostoru asi tak dokážeš?" Proto pro mnoho lidí jejich mise končí u tohoto našeptávače a dále už na sobě nepracují (viz body výše).

Je to pohodlné, sobecké a rozvíjí to lenivost. Jen ten, kdo projde vlastní transformací, změní své myšlení, může k tomuto něco říci.

Po jisté době práce na sobě, kdy už jste pevně zakotveni, víte, pracujete denně se Světlem a s Bytostmi Světla, s Mistry a Mistrovskými energiemi, si můžete zapnout televizi. Stane se něco, nad čím budete chvíli přemýšlet. Uvidíte, jak hloupý je svět zpravodajství, které vůbec neinformuje občana o jeho právech a povinnostech vzhledem k jeho státu, nevyučuje ho, jak se stát vědomým člověkem, ale pouze posiluje strach a pokud ve Vás malý kousek strachu zůstal, může se stát to, že spadnete opět dolů. Stalo se mi to několikrát za svou práci na sobě, kdy moje emoční vlna skrze informace z televize se mnou hnula. Věděla jsem v tu chvíli jen jediné, málo jsi na sobě udělala práce Danielko. Vypni to a jdi na sobě pracovat. Rozumíte? Nikdo Vám nemusí říkat, jak daleko jste. Co už umíte a co ne. Jen Vy sami v tu chvíli cítíte, kde jste...

Přeji Vám, aby cesta Stoupání po duchovní spirále Vaší Duše probíhala moudře, rychle, intenzivně a cíleně. Aby probíhala zcela vědomě, protože vědomí je to jediné, co chceme uzdravit a čím se chceme stát. Vědomou Bytostí, která je prozářena Světlem a všude, kudy chodí, svítí. Jen tím, že je. Prožila jsem si to a nyní Vás to učím. Chci Vám ukázat, že je možné žít v jiném světě, i když jste tady. A tento prožitek přeji každému z nás.