Strachy

10.01.2012 14:05

Strach je emoce, která je šířitelná mnohem rychleji než mobilní spojení. Pokud svému dítěti nebo jiné milované osobě posíláte Strachy, velmi dobře tyto vlny zachytí a pak se bojí za oba. Proto se přimlouvám za Vás za všechny, posílejte si Důvěru, posílejte si Lásku, posílejte si Odvahu. Když Vám přijde myšlenka na Strach, řekněte mu : "Vidím tě, cítím tě, ale nepotřebuji tě. Má Důvěra je mnohem větší a silnější než jsi ty a tu také posílám dám a posiluji ji navíc Odvahou."