Pracujeme na nenávisti

18.04.2013 12:32
Nenávidíte někoho? Změňte to.
Představte si ho, ji jako malé tříleté dítě, které zpívá, tancuje a všichni kolem jen tleskají, jde z nich štěstí a láska, nadšení a hrdost, že mají mezi sebou tak báječnou bytost plnou veselí a štěstí. To dítě má jiskérku v očích a předává ji všem ostatním.

A tuhle bytost teď nenávidíte. Představte si ji jako dítě viz výše. Pokud Vám to nejde, požádejte ho o fotku jako tříletého dítěte nebo záznam na videu, jak se smálo a bylo šťastné. Věřím,... že stejně jako já i jiní, kterým jsem toto poradila, budete od nynějšího okamžiku v těchto lidech vidět krásné, tvůrčí osobnosti, plné radosti a lásky.

Víte, když nenávidíme sami sebe, pak vlastně všechny ostatní vidíme jako nenáviděné. Udělejte si tento test i sami se sebou a pochopíte, že na světě jsou jen samé líbezné osoby, které se možná jen trochu báli a proto dělali štatné věci. Když tohle pochopíte, začnete se mít rádi, i ti ostatní ukážou svou pravou tvář. Tvář nekonečného vděku a pochopení. A to stojí za to si udělat pár chvilek volna pro naše zasnění.