PRACUJ NA SOBĚ DENNĚ ANEB DESATERO PRO ROK 2017

17.01.2017 09:09

1.    Pochopení a změna mysli, najít skutečný smysl existence na Zemi

2.    Žití v souladu s Božími zákony a znát následky nedodržování Božích zákonů (co zaseješ, to sklidíš)

3.    Zvolit svůj ideál, zvol si vzor. Zůstaň věren svému ideálu. To Ti přinese klid.

4.    Víra je vše. Zbavuje strachu, pochybností, pocitů viny, kritik, odsuzování, atd.

5.    Miluj svého bližního jako sebe sama  

6.    Rozžehněte v sobě Světlo

7.    Moje svědomí je můj soudce, moje chyby jsou můj růst a porozumění

8.    Pracuj na sobě (Při hněvu přeměň esenci v protiklad, tedy pochopení, odpuštění či lásku, uvědom si, že  závist chce být odhalena ve Tvém diamantu a vybroušena a odměnou je vnitřní klid a štěstí)

9.    Tvoř, tak nejlépe pochopíš Tvořitele

10.  Sdílená radost je dvojnásobná radost