POVÝŠENÍ NA LIDSTVÍ - DRUHÁ ČÁST

19.02.2015 20:46

POVÝŠENÍ NA LIDSTVÍ - druhá část

Často na seminářích a kurzech říkám, že člověk se člověkem stává až po otevření páté čakry, tedy komunikačního centra. Mnoho lidí mi oponuje a je dost naštvaných, ale stojím si za svými slovy. Dnes Vám chci k tomuto říci něco více a navážu na naši první část povídání k tomuto tématu.

Fyzicko-materiální část života bychom měli mít za sebou kolem 21. roku života a po tomto roce nastává první překódování, převibrování naší osoby, z materiálního světa do světa duševního. O tomto napíši příště.

Praxe ovšem v našem životě mluví o zcela jiných zkušenostech. Mluví o uvíznutí na materiálních statcích často až do sklonku života. Mluví o ztroskotání v sexuální sféře, o nevěrách, které jsou již za hranicí věku dvacátého prvního, do kterého se dá tolerovat, mluví o ponižování a mocenských bojích často až do samé smrti. V mé poradně nezřídka řešíme věci, kdy žena či muž nemají žádná práva, jsou drženi v kleci strachu a začarovaném kruhu, ze kterého nejde vylézt. V médiích sledujeme, jak si padesátník najde dvacetiletou ženu, jak je normální mít více žen či mužů, jak je báječné pít až do němoty a jak je zdravé si šňupnout drogu a rozveselit se z toho života, kdy žijeme jako roboti či stroje, v neviditelné touze po koupení nových a nových věcí, které trh denně produkuje a v neviditelném umírání na to, že si vše nemůžeme dovolit.

Ráda bych Vás tedy vyzvala, abyste si prolustrovali Váš život a zjistili, kde se právě nacházíte. Pokud člověk uvízne v materiálně fyzické sféře, pokud bude chtít, může svůj život povýšit na lidství. Existují jednoduché techniky, jejichž základem je Vaše chtění. A o těch si budeme povídat příště.