POVÝŠENÍ NA LIDSTVÍ - ČTVRTÁ ČÁST

19.02.2015 20:48

POVÝŠENÍ NA LIDSTVÍ - čtvrtá část

Často na seminářích a kurzech říkám, že člověk se člověkem stává až po otevření páté čakry, tedy komunikačního centra. Dnes se budeme zabývat cestou do páté čakry, ale pozdržíme se u čtvrté. Mnoho lidí mi oponuje a je dost naštvaných, ale stojím si za svými slovy. Dnes Vám chci k tomuto říci něco více.

Fyzicko-materiální část života bychom měli mít za sebou kolem 21. roku života a po tomto roce nastává první překódování, převibrování naší osoby, z materiálního světa do světa duševního. Právě o tomto Vám chci povědět dnes.

V tomto období nás velmi bolí srdce a roztahuje se a mění se i naše myšlení. Je to doba pro ženy a muže, aby zakládali rodiny a měli děti a díky dětem si otevřeli srdeční centrum. Takto jsme nastaveni. Takto má fungovat naše tělo, které je plně inkarnované a začíná si být vědomo, že je více než kosti, svaly, orgány, kůže, začíná mu tento model nedostačovat a pomalu se otevírá myšlence, že jsme Světelné bytosti, i když tomu ještě moc nerozumí. Jen cítí, že je něco více. Srdce nám otevírá i cestu k druhým lidem. Začínáme dávat dobročinné dary a prociťujeme, jak je to příjemné pro nás samotné. Začínáme se pomalu poohlížet, pro koho bychom cokoliv udělali, aniž bychom za to byli finančně ohodnoceni. Začínáme připravovat pro děti karnevaly, dětské dny, nacvičujeme představení, pořádáme hasičské bály či závody pro děti. Naše srdce se otevírá a připomíná nám nejvyšší hodnotu, prokazovat službu druhým.

Pokud jste si i Vy už otevřeli srdce, prosím napište do skupiny Duše duši do Sedmého tématu, jak a čím pomáháte srdcem. Na této stránce nám napište Vaše příspěvky.

https://www.facebook.com/groups/1473536606221204/?fref=ts

Děkuji všem za účast na mých stránkách i ve skupince Duše duši, jsem ráda, že jste ochotni vyjít z davu a říci svůj názor a zviditelnit se. Dnešní doba přeje těm, kteří opravdu chtějí dělat věci jinak. Dnes už „to se mi líbí“ nestačí. Nelly.