Počátkem je hledání, které má mít za následek nalezení

10.09.2018 10:20

Chráněné dítě rodinou je sebevědomé, úspěšné, hravé, klidné, kreativní, dítě nepodporované rodinou je ustrašené nebo zlostné. Není třeba nic vyčítat svým rodičům, dělali to nejlepší, co v té doby mohli, dělali tolik, kolik věděli, uměli, chápali a tohle aplikovali do života.Vy už jste dnes několik let dospělými a stále ještě nerozumíte mnoha věcem. Proto není třeba nic vyčítat rodičům ani sobě. Zastavte ten hrozící prst, který ukazuje na druhé a nebo na Vás. Je třeba pochopit, porozumět a odpustit hlavně sami sobě. V Bibli je psáno: "Hledejte a naleznete." I já musím nic než souhlasit. Vysvětlím Vám to.

Jdeme životem, hledáme, najednou se v nějakém čase zastavíme a zůstaneme stát. Ale naše tělo a mysl nechtějí stát. My cítíme tento tlak na naši osobu a proto hledáme zástupné náhražky v podobě práce, nakupování, jídla, alkoholu, cigaret, drog, pomlouvání, ničení, nevěr, zalezením do ulity... těch možností jsou stovky. Místo života, který je plný krás, si hledáme náhražky v podobě závislostí. Kdo přestane hledat, získává závislost. Proč? Začne si promítat cíl do něčeho, co našel na cestě a přestává hledat. Tento náhradní cíl ho ovšem nedokáže "zasytit" či jinak uspokojit, ukojit. Proto se pokoušíme ukojit svůj "hlad po radosti" a tím "zasytit tělo i duši". Tento hlad "omylem" (protože nevíme, z čeho pramení) ukájíme pomocí zástupných náhražek a snažíme se zasytit tento hlad, který se stále zvětšuje, stále větším množstvím "stejné" náhražkové potravy a tím roste i naše závislost. Protože jak praví naše moudré přísloví: "S jídlem roste chuť".