NAHRAZENÍ DUCHOVNÍ POTRAVY MATERIÁLNÍMI POMOCNÍKY

10.09.2018 10:28

Hlad po životě musí být ukájen prožitkem, jinak klesne na tělesnou úroveň jako tělesný hlad po jídle (nebo jiné hlady dle závislosti). Hlad ale nelze ukojit, protože se jedná o vnitřní hlad, vnitřní prázdnotu, naši vnitřní prázdnotu, získanou již dříve na cestě životem (viz Jak to funguje.) Je to vlastně otevření se sami sobě a vpuštění pravdy do svého těla, do svého mozku. Je třeba ukázat mozku správný kód.

Žravý člověk (či trpící jinými závislostmi) prožívá lásku pouze na těle (láska prochází žaludkem), ale není schopen lásky ve svém vědomí. Touží po lásce, ale neotevírá hranice svého já, ale otevírá pouze svou hladovou pusu (jí, kouří, pije, saje druhé). Výsledkem tohoto "pomýleného nepochopení" je závislost jakéhokoliv charakteru.

Tento člověk vlastně prahne po lásce a aby si utvrdil tuto lásku sám v sobě, odměňuje se na nesprávné úrovni (sladkosti, šperky, alkohol, práce, nákupy, atd). Je vlastně nenaplněn (duše nehledá jídlo, alkohol, nejmodernější boty, ale duchovní rozměr), a proto se stále naplňuje jídlem. Je třeba se podívat pravdě do očí. Proč vlastně nenalézáme a co vlastně hledáme?