JSME DUCHOVNÍ BYTOSTI, JEJICHŽ POTRAVOU JE LÁSKA

10.09.2018 10:28

Je třeba se naplňovat duchovní činností. Zvláště po 35. věku života, kdy se otevírá naše třetí oko a tedy i duchovní rozměry tohoto světa.

Lidé trpí závislostmi, když necítí lásku z okolí, často to bývá v tyto kritické okamžiky:

  • po svém vlastním porodu, kdy necítili lásku rodičů,
  • když šli do školy a báli se a rodiče nerozumněli jejich strachu
  • po vstupu do pubertálního věku, kdy jim někdo zapomněl říci, že jsou půvabní
  • po vstupu do manželství, kdy si partneři často nevědomky ublížili tím, že zapomněli komunikovat a říci si svá přání a mysleli si, že ten druhý to dělá naschvál
  • po narození dítěte, když strach o dítě přesahoval možnosti Vaší kůry mozkové a nabýval rozměrů. Velký strach musí být schován ve velkém těle nebo ve snových představách u kouření, alkoholu, nákupech, schovkách v práci před životem...
  • po rozvodu, rozchodu, úmrtí blízké osoby, či po ztrátě někoho i něčeho, na kom, na čem nám velmi záleželo
  • po 42. věku, kdy máme už mít otevřené duchovní třetí oko a my pořád jedeme v materiálním stereotypu vydělat, utratit, tím se narušují naše hormony, které potřebují být radostné, kreativní a svobodné

Vzdělávejte se v oblasti tělesné, duševní i duchovní. Každý týden si vezmeme z určité oblasti věc, na kterou se zaměříme, na které budeme pracovat a posunovat své hranice vědomí a vnímání a rozšiřovat tak své poznání a pochopení. Za těmito dveřmi je schováno rozluštění celé hádanky, na jejíž cestě, krok po kroku Vás mohu provázet, abychom společně dospěli k cíli, kterým je odstranění chybného kódu, nalezení sebe sama a vejití do života s radostí a plným vědomím.