Jak se stát Poslem Světla

07.05.2015 19:36

Ráda bych se dnes, moji milí, věnovala tématu věštecké sny. Co to je za sny? Jedná se o sny, kdy se mi zdá, že se něco mě nebo někomu v mém okolí stane a časem se tato informace stane skutečností nebo již skutečností byla a mne se o tom zdá. Pokud se ve Vašem životě dějí tyto věci, je to velké upozornění, že již je nějaká práce za Vámi, tedy že jste otevřeli své jasnovnímání neboli jasnocítění.

Zjednodušeně řečeno, otevřeli jste „rouru“ spojenou s Vesmírem a tyto sny Vás upozorňují, že je čas na sobě začít více pracovat, protože už můžete. Stáváte se Poslem Světla, začátečníkem, který se rozhlíží a dívá na život trochu jinak než ostatní. Nyní je třeba začít „čistit tuto rouru“, tedy čistit spojení mezi námi a Zdrojem.

Jak tedy začít? Začátek je vždy stejný.

Prvním bodem je zpracování všem závislostí. Je to velmi těžký bod a mnoho z nich zůstane „viset“ právě u tohoto nejtěžšího bodu. Bohužel bez tohoto zpracování nebude Vaše „mediální čtení“ nikdy čisté. K těmto základním závislostem patří strach, pocit viny, hněvy, obavy a fobie týkající se kariéry, životních situací, vztahů v rodině, peněz, fyzického zjevu, sexu, zdraví, vztahů, stáří, smrti a umírání, zpracování kriticismu a odsuzování, porozumění tomuto tématu a dopadu na můj život, závislosti nízkých vibrací jako je kouření, alkohol, sex, hazard, prášky na spaní, bolesti, nakupování, neustálé pracování, workholismus, závislosti na přátelích a partnerech, závislost na televizi, rádiu či jiných médiích a také lenost. Není toho málo, ale je potřeba se těmto tématům podívat zpříma do očí. Jak poznám závislost? Mějte na paměti číslo 21. Dokud něco z výše vypsaného nepotřebuji 21 dní, nejsem na tomto závislá.

 

Druhým bodem je krok, ke kterému dochází zcela spontánně již při dokončování bodu prvního. Jakmile se naše spojení se zdrojem očistí od největších nečistot (z bodu 1), potom zcela přirozeně dochází k duševní očistě. V tomto období pociťujeme velmi silně, že naše tělo vyžaduje denní cvičení, jednoduché protahovací cviky, cviky, které rozproudí tělo a oživí naši páteř. Jakmile se páteř stane ohebnou, rozproudí se energie v našem těle. V tomto období dochází k rozproudění veškerých emocí, které v našem těle překáží. Dochází k tomu, že se vyplavují staré emoční balasty a trochu nám začínají v životě „překážet“. Někdy se nám stane, že pro nedostatek času, který věnujeme sami sobě, potlačíme tuto nevyřešenou bolest, ona se zase na pár let zklidní, ale věřte mi, je tam schovaná a čeká na dobu, kdy opět na sebe budete mít čas. Ruku v ruce s touhou denně cvičit přichází i touha něco změnit ve svém jídelníčku. Jídelníček se Vám zjemní, přestaneme používat dochucovací směsi, masox, vyrobené omáčky všeho druhu, dochucovací směsi pro grilování, na kuře, atd. Sůl, pepř a bylinky se stanou Vaší pravdou. A posledním bodem je touha denně se napojovat na Zdroj, tedy denně meditovat. V tomto napojení hledáme odpovědi na náš život, hledáme a tím rozšiřujeme naše vědomí a stáváme se více vědoucími, což rozšiřuje naše Světlo kolem nás. Je to doba, kdy se stáváme právoplatným Poslem Světla, protože Světlo skrze svou energii proudící v páteři rozesíláme mezi lidi pomocí srdeční čakry, jako maják, který v noci svítí lodím na cestu.

 

Třetím bodem, který se sám o sobě otevře po ukončení druhého bodu, je touha pracovat tak, jak si žádá mé srdce a moje vnitřní Já. Často odcházíme ze systémů a pracujeme sami na sebe a jsme mnohem prospěšnější společnosti. Zde již musíme být plně napojeni na víru a mít silný pud svého vědomí, abychom v době nejistot nepadali ke dnu. Ale zase je třeba si uvědomit, že naše nervová soustava vždy není ještě natolik pevná, abychom mohli udržet tuto vibraci. Tedy vrátíme se na chvíli krok zpět a podíváme se a probereme si svou víru. Někdy znovu s plným sebevědomím vstupujeme znovu do systému, abychom podpořili a osvětlili tuto část naší práce a přinesli nové porozumění, nové pochopení a nový pohled na věc. Dost často nám to po nějaké době semele a vracíme se zpět do práce, kdy jsme pánem sami sebe, ale věřte mi, že i toto malé Světlo, vnesené do systému, pomohlo k něčemu. Možná to není vidět za týden, za měsíc, ani za rok, ale toto semínko bylo zasazeno do lidí, kteří byli kolem Vás, a čeká se na jejich probuzení. Každý má právo na svůj čas. Ke třetímu kroku patří i služba druhým. Služba druhým je otevření pole hojnosti pro naši osobu, kdy bezplatně pomáháme někomu ve společnosti, jsme platní pro společnost a rozsvěcujeme lampičky ostatních.