DŮVĚRA, DŮVĚRA A ZASE DŮVĚRA

16.03.2015 10:11

DŮVĚRA, DŮVĚRA, DŮVĚRA

Moji milí, 

Když se dítě narodí, potřebuje hranice, aby je mohlo posouvat. Moudrý rodič posouvá hranice úměrně rozšiřování vědomí svého dítěte. Nemoudrý rodič zakazuje, přikazuje a trestá. Posunování hranic má ovšem svá vnitřní pravidla, která se musí dodržovat a má i své vnitřní zákonitosti, jak se co dělá. Vše má nějaký postup a pokud je dítě již schopno jej pochopit, následovat a porozumět mu, můžeme se časem posunout. Takto v dětech rozvíjíme vlastnosti jako je vytrvalost, trpělivost a vnitřní radost z naučených a dobře vykonaných věcí.

Ze zkušenosti z okolí i z poradny vím, že pokud malému dítěti dám život bez hranic, ztratí se, bojí se, neví, co, kdy, jak a kde udělat, a časem opravdu ztrácí motivaci doslova k životu. Je apatické, nejde se mu nastartovat a často propadá závislostem různých typů. Protože se nenaučilo pracovat důsledně a trpělivě na různých pracích, projektech, není schopno nic dokončit. Protože často neokusilo pocit vítězství z dokončené práce, nemá vnitřní motivaci dosáhnout této vnitřní esence, energie radosti a opravdovosti.

Čím více se rozšiřují hranice dítěte, tím více je nutné, aby si uvědomovalo, že pokud se žije ve společenství, je nutné dodržovat různé řády - společenské, jízdní, pracovní, školní, silniční, atd. Dítěti, které již okusilo zodpovědnosti za své chování (vřele všem rodičům doporučuji ukázat dětem, že každé rozhodnutí má svůj následek a ten se musí promyslet dopředu, ale i následek lze spravit) se opět velmi rozšiřuje vědomí a chápání směrem k sobě i okolí.

Výchova společenská je velmi důležitý moment. Mezi rodičem a dítětem musí být navázaný pevný vztah důvěry, aby dítě věřilo matce či otci, že to, co se domluvilo, se opravdu splní. Tohle je celý základ kvalitní výchovy. Bohužel často již na tomto prvním momentu vše ztroskotá.