CO ZANEMENÁ ŽÍT RADOSTNĚ A NERADOSTNĚ

10.09.2018 10:26

Člověk plný radosti je ten, který

 • se neustále učí a vzdělává, je schopen se integrovat do života a společnosti, přijímá do vědomí principy pociťované mimo sebe
 • neustále hledá a přijímá nové podněty, rozšiřuje si tím vědomí

Člověk plný smutků a bolů je ten, který nad-normativně

 • pracuje (hledá radost v práci a nenalézá ji)
 • nakupuje (hledá radost v nakupování a nenalézá ji)
 • pije alkohol (hledá radost ve svém světě vytvořeném pod alkoholovou rouškou a nenalézá ji)
 • kouří (hledá radost ve svém světě, vytváří kouřovou clonu, přes kterou nevidí okolní svět, který mu ubližuje a tím nenalézá radost)
 • droguje (hledá radost v tomto světě a schovává se za vysněný svět vytvořený na základě halucinací a radost stejně nenalézá)
 • posuzuje a kritizuje sebe či ostatní a posléze odsuzuje sebe či ostatní (hledá radost, ale nalézá jen bol, protože takový je jeho postoj k životu)
 • používá agrese vůči sobě a jiným (sobě - řezání rukou, nohou, v bolesti hledá slast, zástupný moment radosti, nebo jiným - svou agresí jen ubližuje a myslí si, že hledá pravdu, ale radost stejně nenachází)
 • používá sex jako zástupný model radosti (ať s partnerem nebo nevěrníkem, a radost stejně nenalézá, protože je jen loutkou ve své závislosti)
 • používá strach, který ho paralizuje a tím tento člověk neroste a tedy nenalézá (hledá radost ve svém ustrašeném světě a nenalézá ji)
 • je podvyživený (enormě hubený, trpí pod-váhou, nepřijímá krásy života, je ustrašený, tedy nenalézá radost v životě)
 • je nadvyživený (trpící nad-váhou, má nad-normativní zásoby, nepřijímá krásy života, je zlostný, tedy nenalézá radost v životě