CO JSOU TO KARMICKÉ NEMOCI

18.01.2017 09:39

Vyznačují se komplikovaným onemocněním, které lékaři neumí léčit (rakovina, AIDS, malomocenství). Je to v našich rukách, je třeba si uvědomit, že porušujeme něco, a proto začala výchova, naše výchova.

Naše karmická nádoba říká, že když si idealizujeme nějakou pozemskou hodnotu, naše nádoba se plní a strážce musí použít výchovný prostředek a tím je nemoc (tedy přibrzdí otáčení jedné z čaker). Víme, že všechny čakry procházejí jemnohmotnými těly, čili každé jemnohmotné tělo může přibrzdit čakru příslušnou danému problému (do meridiánu přestane přicházet energie a tím i do orgánu - vzniknou novotvary, tradiční léčba neúčinkuje, Strážce neutralizuje snahu lékařů i léčitelů.


 Strážce pouze stáhne energii do příslušné čakry jako my
hlasitost na rádiu

Nyní je nutná změna postoje k životu, tedy uzdravit mentální tělo i emocionální tělo a tím se uzdraví i tělo karmické. Můžeme tedy porozumět, že tyto nemoci způsobuje naše mysl a srdce, tedy vlastní myšlenky, činy a emoce. Takové, které porušují pravidla chování na tomto světě (idealizace). Proto kladu tak velký důraz v práci na sobě na ukázněnosti našich myšlenek, emocí a činů.


Nechť Vaše myšlenky jsou blahodárné a přinesou emoční vlnu
radosti I následné tvořivé činy

Ráda bych zde podotkla jednu velmi důležitou "maličkost". Dříve, než došlo k této karmické výchově
"nevyléčitelnou" nemocí, náš Strážce nás upozorňoval již tehdy na nesprávné chování a myšlení a cítění, mařil naše plány, které vedly k naší budoucí nemoci, učil nás přemýšlet jinak díky lidem ze svého okolí, kteří byli nuceni nás ponižovat, vyčítat, upozorňovat na chyby či jakýmikoliv podobnými situacemi.

 

Protože jsme neviděli, neslyšeli a necítili výchovu ze strany Strážce a ještě více se zlobili na své učitele z okolí,
a ještě více lpěli na svých idealizacích, proto muselo dojít ke karmické nemoci, neboť to vypadalo, že ani v tomto životě se nenapravíme. V nemoci, kdy si s námi nikdo neví rady, jsou velkým požehnáním. Buď složíme ruce do klína, předáme moc lékaři, léčiteli a začneme bojovat se Strážcem, nebo si převezmeme zodpovědnost
sami za sebe, hledáme příčinu nemoci a tím se začneme léčit.

 

Strážce to vidí jednoznačně, je potřeba náprava. Příklad. Trpíme zlostí a vzteky. Strážce nám nadělí onemocnění žlučníku. My jdeme k lékaři. Užijeme pilulky a uzdravíme se. Ovšem, pokud jsme nepochopili, o co jde, tedy o zpracování zlostí a vzteků, Strážce musí vymyslet něco složitějšího, co nelze tak snadno vyléčit.

Vlastně každý, kdo nepracuje na prvotních příčinách nemocí, se podílí na neustálém vzniku nových chorob a mutovaných virů, které otřásají lidstvem. Kdyby tu byli pouze poctivý hráči, stačilo by kýchnutí, skopnutí malíčku či polechtání na ledvině. Zjistili bychom, co se děje, na co nás Strážce upozorňuje, a mohlo by dojít k nápravě.